NAM VITA Kaprys Rejenta
22 Wrzesień 2012

Oto nasza nadzieja na przyszłość, lustrzane odbicie swojej mamy... Thelma